Kommuner, IKS og VA-verk som har medlemmer i Rogaland Driftsoperatørforening

Bokn kommune Karmøy kommune Sauda kommune Time kommune
Bjerkreim kommune Klepp kommune Sola kommune Tysvær kommune
Eigersund kommune Lund kommune Stavanger kommune Vindafjord kommune
Gjesdal kommune Randaberg kommune Suldal kommune IVAR IKS
Hå kommune Sandnes kommune Sveio kommune Bømlo Vatn og Avløpsselskap
Ølen Vassverk